Event Name Date & Time
Sat  07/21/2018  4:30 pm - 6:30 pm
Fri  08/03/2018  5:00 pm - 6:30 pm
Fri  08/03/2018  6:30 pm - 8:00 pm
Tue  08/07/2018  4:30 pm - 6:30 pm
Tue  08/07/2018  6:30 pm - 9:00 pm
Thu  08/09/2018  4:00 pm - 5:30 pm
Thu  08/09/2018  4:00 pm - 5:30 pm
Sun  08/12/2018  1:00 pm - 3:30 pm
Tue  08/14/2018  (7:00 am) 8:00 am - 10:00 am (11:30 am)
Tue  08/14/2018  5:00 pm - 7:00 pm
FHS JVBS Blue w/ Bowling Green Fri  08/17/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Bowling Green Fri  08/17/2018  7:00 pm - 9:00 pm
FHS JVGS Gold w/ Riverdale Tue  08/21/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Bowling Green Wed  08/22/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVGS Blue w/ Mansfield Madison Sat  08/25/2018  11:00 am - 12:30 pm
FHS VGS w/ Mansfield Madison Comprehensive Sat  08/25/2018  1:00 pm - 2:30 pm
FHS JVBS Blue & Gold w/ Massilon Jackson Sat  08/25/2018  4:00 pm - 5:30 pm
FHS VBS w/ Massilon Jackson Sat  08/25/2018  6:00 pm - 7:30 pm
FHS JVBS w/ Toledo St. Johns Tue  08/28/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Toledo St. Johns Tue  08/28/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVBS Blue w/ Toledo St. Francis Wed  08/29/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS JVGS Blue w/ Anthony Wayne Sat  09/01/2018  11:00 am - 12:30 pm
FHS VGS w/ Anthony Wayne Sat  09/01/2018  1:00 pm - 2:30 pm
FHS JVBS w/ Oregon Clay Tue  09/04/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Oregon Clay Tue  09/04/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVBS Gold w/ Anthony Wayne Sat  09/08/2018  3:00 pm - 4:30 pm
FHS JVBS Blue w/ Anthony Wayne Sat  09/08/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Anthony Wayne Sat  09/08/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVGS Gold w/ Van Buren Mon  09/10/2018  11:00 am - 12:30 pm
FHS VGS w/ Toledo Central Catholic Wed  09/12/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVBS Gold w/ Bryan Tue  09/18/2018  5:30 pm - 6:30 pm
FHS JVGS w/ Toledo St. Ursula Wed  09/19/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VGS w/ Toledo St. Ursula Wed  09/19/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVBS w/ Springfield Thu  09/20/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Springfield Thu  09/20/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVGS w/ Gahanna Lincoln Sat  09/22/2018  11:00 am - 12:30 pm
FHS VGS w/ Gahanna Lincoln Sat  09/22/2018  1:00 pm - 2:00 pm
FHS JVBS w/ Lima Sr. Tue  09/25/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VBS w/ Lima Sr. Tue  09/25/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS VBS w/ Sylvania Southview Thu  09/27/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVBS Gold w/ Norwalk Tue  10/02/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS VGS w/ Fremont Ross Wed  10/03/2018  7:00 pm - 8:30 pm
FHS JVGS Gold w/ Perrysburg Mon  10/08/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS JVBS Gold w/ Perrysburg Mon  10/08/2018  6:30 pm - 8:00 pm
FHS JVGS w/ Toledo Whitmer Wed  10/10/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS JVBS Gold w/ Bluffton Thu  10/11/2018  5:00 pm - 6:30 pm
FHS FFE Findlay Fest Sat  01/26/2019  (6:00 am) 8:00 am - 11:30 pm (11:55 pm)